Tổ chuyên môn Vật lý - Hóa Học

Tổ Lý - Hóa được tách ra từ tổ tự nhiên. Ban đầu có 8 thành viên, năm 2012 được bổ sung thêm 2 thành viên tốt nghiệp loại giỏi theo chính sách thu hút tài năng của tỉnh. Các thành viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn (tất cả đều tốt nghiệp ĐH, Có 2 thạc sỹ). Đội ngũ còn rất trẻ tràn đầy nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn vững, có lòng yêu nghề, yêu học trò, có tinh thần phấn đấu vươn lên. Tuy nhiên tuổi đời, tuổi nghề còn ít, kinh nghiệm còn non nên những thành tích đạt được còn hạn chế, chưa phản ánh hết năng lực của đội ngũ và chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của cấp trên.
- Nhóm Hoá có 2 SKKN bậc 3 cấp sở, 1 HS giỏi tỉnh;
- Nhóm Lý có HS tham gia sáng tạo khoa học đạt giải 2 cấp tỉnh,1 học sinh giỏi tỉnh.

Từ năm 2004 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn được thành lập, tổ Lý - Hóa lúc đó thuộc biên chế của tổ tự nhiên. Trải qua gần 10 năm đã có nhiều thành viên đến rồi đi vì những lý do khác nhau, tuy nhiên BGH, BCM và đặc biệt tổ Lý - Hóa luôn ghi nhận những cống hiến của các thầy cô giáo. Xin chúc cho các đồng chí dù ở đâu, làm gì cũng dồi dào sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc.

                                                   

                                                                                                                                                                       

Họ và tên:   

Trần Hậu Thao

Ngày sinh:   

12/09/1981

Quê quán:   

Thạch Hà -Hà Tĩnh

Chức vụ :           

 Tổ trưởng chuyên môn

Năm vào Ngành:

 2004

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:   

 Sáng kiến kinh nghiệm bậc 3 cấp sở

Số điện thoại :

01684756707

 

Email:

gackiem02@gmail.com
    

Họ và tên :  

Trần Đình Học

Ngày sinh:

04 - 10 - 1979

Quê quán:   

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chức chức :    

Tổ phó CM

Năm vào ngành:

 2005

Trình độ:    

Thạc sỹ

Thành tích:    

 Sáng kiến kinh nghiệm bậc 3 cấp sở, giáo viên giỏi trường

Số điện thoại:

0963234189

Email:

 
trandinhhoccb@gmail.com
 

Họ và tên:

Dương thị Ánh

Ngày sinh: 

 30-9-1988

Quê quán:   

Cẩm Xuyên –  Hà Tĩnh

Chức vụ:            

 Giáo Viên

Năm vào ngành:

 2010

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0982375748

Email:

 
anhduong23@gmail.com
 

Họ và tên:

Phan thị Quỳnh Trang

Ngày sinh:         

 29-6-1987

Quê quán:   

Cẩm Xuyên– Hà Tĩnh

Chức vụ: 

 Giáo Viên

Năm vào ngành:

2010

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0975984579

Email:

 
quynhtrang258@gmail.com
 

Họ và tên:  

Phan Thị Huyền

Ngày sinh:         

17 – 9 - 1989

Quê quán:   

Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Chức vụ:   

 Giáo Viên

Năm vào ngành:

2012

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 Sáng kiến kinh nghiệm bậc 3 cấp sở

Số điện thoại:

0978841359

Email:

 
overandover.ht@gmail.com
 

Họ và tên :      

   Nguyễn Đức Tài

Ngày sinh:            

 10-1-1982

Quê quán:   

Thạch Hà – Hà Tĩnh

Chức vụ: 

 Giáo Viên

Năm vào ngành:

 2007

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0914933440

Email:

 

taihoahoc@gmail.com

Họ và tên:

Trần Thị Phượng

Ngày sinh:   

13/03/1982

Quê quán:   

Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Chức vụ:   

 Giáo Viên

Năm vào ngành:

2005 

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 Giáo viên giỏi trường

Số điện thoại:

0964341107

Email:

 
tranphuong82.ly@gmail.com
 

Họ và tên:

Bùi Thị Xuân Quỳnh

Ngày sinh:    

26 – 03 - 1983

Quê quán:   

Thạch Hà – Hà Tĩnh

Chức vụ:    

Ủy viên BCH công đoàn

Năm vào ngành:

 2005

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0988346350

Email:

 

xuanquynhht@gmail.com
 

Họ và tên:         

Nguyễn Thị Nhật

Ngày sinh:    

12 – 7 - 1986

Quê quán:   

Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Chức vụ:  

 Giáo Viên

Năm vào ngành:

 2012

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0984703587

Email:

 
nguyennhatdhv@gmail.com
 

Họ và tên: 

Võ Thị Hải Yến

Ngày sinh: 

 03-6-1986

Quê quán:   

Kỳ Anh– Hà Tĩnh

Chức vụ:    

 Giáo Viên

Năm vào ngành:

2010

Trình độ:    

Thạc sỹ

Thành tích:    

 Sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp sở

Số điện thoại:

0985356689

Email:

 
Haiyenndl@gmail.com