Tổ văn phòng

Song song với việc thành lập trường THPT Nguyễn Đình Liễn tiền thân là trường THPT Bán công Nguyễn Đình Liễn thì tổ Văn phòng trường cũng được thành lập;Nhiệm vụ của tổ Văn phòng là: Phục vụ cho việc dạy học của nhà trường và quản lý toàn bộ hồ sơ các năm của học sinh từ khi thành lập trường cho đến nay, quản lý tất cả các nguồn tài chính, quản lý toàn bộ tài sản, máy móc thiết bị của nhà trường phục vụ cho chuyên môn cũng như trong giảng dạy;Ngày mới thành lập tổ chỉ có 4 nhân viên đến nay tổ có 8 nhân viên và có 1 đồng chí trong BGH  cùng sinh hoạt trong tổ. Các bộ phận trong tổ Văn phòng đây đủ như: Kê toán, Văn thư, Thiết bị, Thư viện, Y tế, Tạp vụ, Bảo vệ;Trong biên chế của tổ có 05 TCCN,  03 nhân viên hợp đồng  gồm: 01 nhân viên tạp vụ và  02 nhân viên bảo vệ.Trong tổ có 03 Đảng viên Đảng công sản Việt Nam.Tư khi thành lập tổ văn phòng đến nay với khối lượng công việc nhiều, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác của tổ văn phòng còn thiếu thốn nhưng tất cả nhân viên trong tổ luôn nổ lực trong mọi công việc, trong mọi công tác nên hàng năm các thành viên trong tổ cũng như tổ luôn luôn hành thành nhiệm vụ được giao.Trong năm học 2012 - 2013 tổ được công nhận: Tập thể lao động tiên tiến. 

      

                                                   

                                                                                                                                                                        

Họ và tên:   

Nguyễn Thái Tuấn

Ngày sinh:   

 10 - 4 - 1983

Quê quán:   

Đức Thọ -Hà Tĩnh

Chức vụ :           

Tổ trưởng tổ Văn phòng

Năm vào Ngành:

2004

Trình độ:    

Trung cấp

Thành tích:   

 

Số điện thoại :

0913321152

Email:

 
truongan250842@gmail.com
    

Họ và tên :  

Đặng Thị Thanh Thủy

Ngày sinh:

22 - 6 – 1984

Quê quán:   

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chức chức :    

Tổ phó tổ Văn phòng

Năm vào ngành:

2004

Trình độ:    

Trung cấp

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0989206050

Email:

 
Thanhthuyndl@gmail.com
 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Sen

Ngày sinh: 

  02 – 9 - 1980

Quê quán:   

Cẩm xuyên – Hà Tĩnh

Chức vụ :           

Nhân viên y tế học đường

Năm vào ngành:

2010

Trình độ:    

Trung cấp

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0986508548

Email:

 
 

Họ và tên:

Lê Thị Thùy

Ngày sinh:         

 25 -5- 1990

Quê quán:   

Cẩm Xuyên– Hà Tĩnh

Chức vụ: 

Nhân viên thiết bị

Năm vào ngành:

2012

Trình độ:    

Trung cấp

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0989721717

Email:

 
thuyndl@gmail.com
 

Họ và tên:  

Nguyễn Thị Phương

Ngày sinh:         

 08 - 08 - 1980

Quê quán:   

Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Chức vụ:   

 Nhân viên tạp vụ

Năm vào ngành:

2014

Trình độ:    

 

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

 

Email:

 
 

Họ và tên :      

   Chu trọng Luyện

Ngày sinh:            

10 - 5- 1956

Quê quán:   

Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Chức vụ: 

 Bảo vệ

Năm vào ngành:

2014

Trình độ:    

 

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

 

Email:

 

 

Họ và tên:

Phạm Văn Sị

Ngày sinh:   

9 – 1957

Quê quán:   

Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Chức vụ:   

Bảo vệ

Năm vào ngành:

2014

Trình độ:    

 

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

 

Email: