Tổ toán - tin

     Qua 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chuyên môn bạn và sự giúp đỡ của các đoàn thể, các thế hệ cán bộ giáo viên tổ Toán tin đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nổ lực phấn đấu giành được những thành tích đáng tự hào. Chất lượng giáo viên của tổ Toán – Tin không ngừng được cũng cố và nâng cao. Đội ngũ giáo viên của tổ hiện nay gồm 7 giáo viên toán và 3 giáo viên tin học, trong đó có hai đồng chí là thạc sĩ và 8 đồng chí có trình độ đại học. Tổ Toán – Tin luôn là tập thể năng động, tràn đầy sức trẻ, tâm huyết với nghề. Các thành viên trong tổ Toán Tin luôn nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và cùng nhau xây dựng trường THPT Nguyễn Đình Liễn ngày càng vững mạnh.

       Trong điều kiện nhà trường luôn gặp nhiều điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, đời sống cán bộ giáo viên còn thiếu thốn và học sinh của nhà trường là con nông dân thuần túy. Với những khó khăn đó nhân cách cao đẹp của nghề giáo càng thêm tỏa sáng hơn, đã tôi luyện thêm ý chí và nghị lực cho các thế hệ giáo viên trong nhà trường nói chung, tổ Toán tin nói riêng. Từ tổ Toán – Tin, nhiều nhà giáo với lòng nhiệt huyết đã tận tâm, tận lực đóng góp công sức, cần mẫn tích lũy tri thức, góp phần làm nên những thành tích chung của nhà trường. Những nhà giáo đó đã trở thành những tấm gương sáng cho bao lớp thế hệ học sinh noi theo và cho những đồng nghiệp hôm nay tiến bước. Như cô giáo Lê Thị Linh, thầy giáo Đào Trọng Sơn, Thầy giáo Nguyễn Đình Phúc và thầy giáo Hoàng Quốc Dũng nguyên là hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đình Liễn, nay là hiệu trưởng của trường THPT Cẩm Xuyên. Nhìn lại chặng đường qua, những giáo viên hôm nay nguyện phấn đấu, đưa sức trẻ và lòng nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

     Cũng chính từ tấm gương đó, trong những năm gần đây phong trào thi đua giảng dạy của tổ chuyên môn ngày càng sôi nổi và đạt chất lượng. Công tác chủ nhiệm có nhiều đổi mới và hiệu quả tiêu biểu là cô Nguyễn Thị Trang. Về xếp loại thi đua, các thầy cô trong tổ đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến và tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến,

    Ngoài công việc đứng lớp, các thành viên của tổ còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chỉ hai năm học 2010-2013 tập thể giáo viên đã có hai sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp Sở của thầy Phan Quốc Tuấn, thầy Đào Văn Chi và một sáng kiến bậc 3 cấp Sở của cô Phan Thị Oanh góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Họ và tên:         

Đào Văn Chi

Ngày sinh:         

08 - 9 - 1981

Quê quán:   

Đức Thọ -Hà Tĩnh

Chức vụ:            

Tổ trưởng chuyên môn

Năm vào ngành:

2004

Trình độ:    

Thạc sĩ Toán

Thành tích:    

Chiến sĩ tiên tiến;

Số điện thoại:

0973.266.075

Email:

d[email protected]

Họ và tên:          

Phan Quốc Tuấn

Ngày sinh:         

09 - 5 -1988

Quê quán:   

Thạch Hà - Hà Tĩnh

Chức vụ:           

Tổ phó CM, 

Năm vào ngành:

2004

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

Giáo viên giỏi trường;

Số điện thoại:

0987.988.348

Email:

[email protected]

  

Họ và tên:          

Phan Thị Oanh

Ngày sinh:         

20 - 6 - 1987

Quê quán:   

Can Lộc – Hà Tĩnh

Chức vụ:           

Giáo viên

Vào ngành:

2010

Trình độ:    

Đại học

 

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0943.216.999

Email:

[email protected]

Họ và tên:          

Trần Thị Huế

Ngày sinh:         

01 - 3 - 1988

Quê quán:   

Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Chức vụ:           

Giáo viên

Vào ngành:

2010

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

01693781279

Email:

[email protected]

Họ và tên:          

Hà Thị Tường

Ngày sinh:         

23 – 12 - 1986

Quê quán:   

Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Chứcvụ:            

Giáo viên

Năm vào ngành:

2010

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0988911197

Email:

[email protected]

 

Họ và tên:         

Nguyễn Thị Trang

Ngày sinh:         

12 - 5 - 1989

Quê quán:   

Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Chức vụ:          

 Giáo viên

Năm vào ngành:

2012

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 Sáng kiến kinh nghiệm bậc 3 cấp sở

Số điện thoại:

0988659576

Email:

[email protected]

Họ và tên:          

Đào Viết Duyến

Ngày sinh:         

28 – 6 - 1987

Quê quán:   

Thạch Hà – Hà Tĩnh

Chức vụ:            

 

Năm vào ngành:

2010

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

 

Email:

 

Họ và tên:          

Nguyễn Thị Phương

Ngày sinh:         

31 – 3 - 1988

Quê quán:   

Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chức vụ:           

 Giáo viên

Năm vào ngành:

2010

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

0987121459

Email:

 [email protected]

Họ và tên:          

Nguyễn Văn Mạnh

Ngày sinh:        

20 – 2 - 1986

Quê quán:   

Thạch Hà – Hà Tĩnh

Chức vụ:           

 

Năm vào ngành:

2010

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 

Số điện thoại:

01682454983

Email:

 [email protected]