Chi bộ trường THPT Nguyễn Đình Liên

Cấp ủy trường THPT Nguyễn Đình Liễn           

 

 

 

                   

   

      Upload                                                                                                                                                              

Họ và tên:   

Nguyễn Nam Thăng

Ngày sinh:   

 07-07-1978

Quê quán:   

 Thạch Tân - TPHà Tĩnh

Chức vụ :           

 Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường

Năm vào Ngành:

 2000

Trình độ:    

Thạc sĩ

Thành tích:   

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

Số điện thoại :

0983863096

Email:

namthang070777@yahoo.com.vn
    Upload

Họ và tên :  

Nguyễn Đình Thuyết

Ngày sinh:

01/9/1977

Quê quán:   

 Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chức vụ :    

phó Bí thư chi bộ

Năm vào ngành:

2002

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp sở, giáo viên giỏi trường

Số điện thoại:

0912126569

Email:

thuyetndl77@gmail.com

 
 Upload

Họ và tên:

Nguyễn Xuân Hạnh

Ngày sinh: 

07 - 5 - 1981

Quê quán:   

Nghi Xuân- Hà Tĩnh

Chức vụ:            

Ủy viên

Năm vào ngành:

2004

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

 Bằng khen của TW Đoàn, Chiến sĩ thi đua cơ sở, GV giỏi tỉnh

Số điện thoại:

0974.515.789

Email:

xuanhanhndl@gmail.com