Ban giám hiệu Nhà trường năm học 2014 - 2015

                                

   

      Upload                                                                                                                                                              

Họ và tên:   

Nguyễn Nam Thắng

Ngày sinh:   

 07-07-1978

Quê quán:   

 Thạch Tân - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Chức vụ :           

 Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Năm vào Ngành:

 2000

Trình độ:    

Thạc sĩ

Thành tích:   

Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

Số điện thoại :

0983863096

Email:

Namthang0707@yahoo.com.vn
 Upload

Họ và tên:

Nguyễn Xuân Hạnh

Ngày sinh: 

07 - 5 - 1981

Quê quán:   

Thị trấn Xuân An - Nghi Xuân- Hà Tĩnh

Chức vụ:            

Chi ủy viên, phó Hiệu trưởng nhà trường

Năm vào ngành:

2004

Trình độ:    

Đại học

Thành tích:    

Bằng khen TW Đoàn, Chiến sĩ thi đua cơ sở; Giáo viên giỏi tỉnh.

Số điện thoại:

0974.515.789

Email:

Xuanhanhndl@gmail.com

                 

                                                                     

                                                                                       Cấp ủy trường THPT Nguyễn Đình Liễn