(GDVN) - Cô Nguyễn Thị Mai là giáo viên, đảng viên trẻ, chuyên môn vững vàng, nhiệt tâm, nhiệt tình trong mọi công tác, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.