Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh dự lễ Khai giảng và đánh trống Khai trường năm học 2018 - 2019

Video liên quan